Modul

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Automatizace
Autor: Oto Sládek
Tento modul poskytuje úvod do problematiky průmyslové automatizace a automatizace obecně. Popisuje teorii logických systémů, senzorů, akčních členů, typy řídicích systémů, jako jsou PLC, PAC apod., hlavní principy řízení a SCADA systémy.
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list