Modul

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Zabezpečení sítí
Autor: Ivan Pravda
Modul se zabývá možnostmi zabezpečení provozu sítí se zaměřením na oblast virtuálních privátních sítí (VPN). Definuje řadu základních pojmů, obsahuje popis základních komponent a konceptů sítí VPN. Dále je věnována pozornost vysvětlení protokolu IPSec a mechanizmům umožňujícím implementaci zabezpečení provozu privátních sítí jakými jsou metoda ISAKMP/IKE a mechanismus výměny klíčů Diffie-Hellmann. Modul obsahuje v neposlední řadě i řadu praktických příkladů a jejich řešení. Závěr modulu je věnován problematice elektronického podpisu.
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list