Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Moderné spôsoby riadenia systému
Autor: Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Ivan Minárik, Marek Vančo, Radoslav Vargic
Moderné spôsoby riadenia systému sú založené na najnovších technológiách a využívajú príslušný hardvér. Moderný systém možno ovládať bez dodatočného hardvéru ako myš alebo klávesnica. Používatelia môžu ovládať alebo navigovať systém alebo aplikáciu jednoducho pomocou svojich rúk (ovládanie gestami), hlasu (ovládanie hlasom) alebo očami (ovládanie očami). Niektoré systémy môžu používať rozhranie mozog-počítač. Tento učebný modul predstaví uvedené technológie, pomôžu pochopiť ich základné princípy, s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list