Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Výroba a návrh dosiek plošných spojov
Autor: Jordi Salazar, Santiago Silvestre, Jordi Marzo
Prekladateľ: Peter Trúchly
Tento modul opisuje vlastnosti dosiek plošných spojov. Najskôr je predstavená história dosiek plošných spojov. Následne sú rozobrané procesy návrhu a výroby dosiek plošných spojov. Nakoniec je prezentovaná prípadová štúdia procesu návrhu dosky plošných spojov.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list