Modul

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Desky plošných spojů (DPS) – návrh a výroba
Autor: Jordi Salazar, Santiago Silvestre, Jordi Marzo
Prekladateľ: Ivana Beshajová Pelikánová
Tento materiál popisuje hlavní charakteristiky desek plošných spojů (DPS). V první kapitole je shrnuta stručná historie. Dále jsou popsány procesy návrhu a výroby DPS a nakonec je v poslední kapitole uvedena případová studie.
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list