Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Informačná a sieťová bezpečnosť
Autor: Miguel Soriano
Prekladateľ: Miloš Drutarovský
Recenzent: Dušan Levický
Tento modul obsahuje informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti informačnej a sieťovej bezpečnosti.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list