Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Bezdrôtové siete
Autor: Jordi Salazar
Prekladateľ: Ján Dúha
Tento modul predstavuje všeobecný úvod do problematiky bezdrôtových sietí a podrobnejšie
lokálnych prístupových sietí LAN. Sú v ňom opísané a vysvetlené rôzne existujúce bezdrôtové
technológie, ich základné vlastnosti, otázky bezpečnosti, výhody, nevýhody a použitie alebo
aplikácie.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list