Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Moderné bezpečnostné systémy
Autor: Miguel Soriano
Překladatel: Martin Broda, Vladimír Hajduk
Modul obsahuje dôležité informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti sieťovej
bezpečnosti, pričom obsahuje poznatky o službách a mechanizmoch bezpečnosti, typoch
útočníkov, bezpečnostných hrozbách a tiež popis zložiek sieťového bezpečnostného systému.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Pracovní listy