Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Automatizácia domácnosti
Autor: Ondrej Lábaj, Renata Rybárová, Gregor Rozinaj
Pod pojmom inteligentná domácnosť si môžeme predstaviť automatizáciu domácnosti,
domácich prác alebo činnosti v domácnosti. Inteligentná domácnosť zahŕňa centralizované
ovládanie osvetlenia, kúrenia, klimatizácie, domácich spotrebičov (chladničky, práčky,...),
bezpečnostných zámkov brán a dverí, alarmov, atď. Zahŕňa tiež kontrolu domácich činností ako
napríklad systémov pre domácu zábavu, zalievanie izbových a vonkajších rastlín alebo kŕmenie
pre domáce zvieratá. To všetko vedie k lepšiemu zabezpečeniu, pohodliu, komfortu, zvýši sa
energetická účinnosť a bezpečnosť. Zariadenia je možné pripojiť prostredníctvom domácej
siete, aby bolo možné ovládanie pomocou osobného počítača. Rovnako je možný aj vzdialený
prístup a ovládanie cez internet. Všetky funkcionality je možné ovládať aj pomocou aplikácií
nainštalovaných v smart telefónoch alebo tabletoch.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list