Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Internet vecí
Author(en): Jordi Salazar, Santiago Silvestre
Übersetzt (von): Ivan Drozd, Ivan Minárik, Marek Vančo
Jedná sa o úvodný kurz do oblasti Internetu vecí (IoT, Internet of things). V prvých kapitolách
sú načrtnuté základné informácie o IoT. Neskôr sa kurz venuje internetovému protokolu verzie
6 (IPv6), ktorý je najpoužívanejší v prostredí IoT a ďalej kurz charakterizuje hlavné aplikácie,
súčasný stav na trhu a technológie, ktoré umožňujú existenciu IoT. Nakoniec sú diskutované
výzvy a prekážky, ktoré sa javia ako najdôležitejšie v spojitosti s rozmachom siete IoT.
Sprache: Slowakisch
FREE