Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
MMI – multimodálne rozhranie pre interaktívnu komunikáciu a navigáciu
Autor: Juraj Kačur, Gregor Rozinaj, Renata Rybárová
Multimodálne rozhranie (angl. Multimodal interface - MMI) pozostáva z viacerých tém
a modulov, ktoré slúžia pre prirodzenú a intuitívnu komunikáciu so systémom. Všetky dokopy
predstavujú funkcionalitu MMI. Základný zoznam modulov, ktoré môžu byť súčasťou
multimodálneho rozhrania môžu byť rozpoznanie rečníka, rozpoznanie reči a hlasových
povelov, rozpoznanie tvárí, navigácie pomocou gest, navigácia pohybom očí a syntéza reči.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list