Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií
Autor: Juraj Londák, Sebastian Schumann, Peter Trúchly
Dopyt koncových používateľov po nových a atraktívnejších službách a aplikáciách neustále
narastá. Multimediálne služby založené na integrácii audiovizuálneho obsahu sú základom
mnohých moderných služieb. Miera spokojnosti zákazníka so službou (QoE) je významným
faktorom udržateľnosti služby. Tento modul sa sústreďuje na moderné multimediálne služby,
ktoré sú poskytované cez Internet (služby založené na protokole IP) alebo sú integrované
s vysielacími systémami a šírené káblom, zo satelitu, pozemne (služby HbbTV) alebo sú
nezávislé od transportných sietí a poskytované v rámci sietí novej generácie (služby NGN).
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list