Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Optoelektronika, fotonika a senzory
Autor: Santiago Silvestre
Prekladateľ: Ján Dúha
Tento kurz uvádza študenta do problematiky optoelektroniky. V úvodných kapitolách sú
uvedené základné pojmy týkajúce sa prenosu optického žiarenia. Fyzikálne mechanizmy
súvisiace s optoelektronickým prvkami sú popísané vo štvrtej kapitole. Hlavné
optoelektronické prvky sú uvedené v piatej kapitole. Kapitoly 6. a 7. popisujú princípy
optických komunikácií a hlavné aplikácie optoelektroniky.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list