Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Moderné dátové rozhrania
Autor: Ivan Pravda
Prekladateľ: Renata Rybárová
Nová verzia rozhrania USB 3.0, ktorého štandardy boli vydané v novembri 2008, priniesla
oproti predchádzajúcej verzii (2.0) množstvo vylepšení. Hlavnými prednosťami nového
rozhrania sú vysoká rýchlosť, až 5 Gbit/s, rozšírené možnosti riadenia spotreby zbernice
a spätná kompatibilita s predchádzajúcimi verziami. Veľmi perspektívnymi a konkurencie
schopnými rozhraniami sa v súčasnosti javia technológie Thunderbolt, kombinujúce vlastnosti
rozhraní PCI-Express a Display Port. Zaujímavé je porovnanie práve s rozhraním USB 3.0.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list