Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Moderné modulačné metódy
Autor: Michal Lucki
Prekladateľ: Renata Rybárová
Vhodná modulácia je nutná na prispôsobenie signálu, aby mohol byť prenášaný optickým
vláknom. Dosiahnutie vysokej prenosovej rýchlosti a veľkej informačnej kapacity prenosových
systémov je spojené s použitím vhodných modulačných formátov. Každá modulácia sa
vykonáva iným spôsobom a je vhodná pre určité typy prenosov. Z toho dôvodu je nutné
zoznámiť študentov s princípmi pokročilých modulačných formátov, ktoré sú súčasťou
každého procesu optimalizácie moderných vysokorýchlostných optických prenosových sieti.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list