Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Vysokorýchlostný prístup do Internetu
Autor: Ivan Pravda
Prekladateľ: Peter Trúchly
Prípojky VDSL2 a G.fast sú koncipované na poskytovanie nových služieb prostredníctvom
metalických symetrických párov a optických vlákien v prístupovej telekomunikačnej sieti.
Prípojky VDSL2 nadväzujú na staršie typy prípojok ADSL a prinášajú koncovému účastníkovi
vyššie prenosové rýchlosti. Naviac dovoľujú optimalizovať aj symetriu prenosových rýchlostí
pre zostupný a vzostupný smer. V dnešnej dobe sú prípojky VDSL2 a G.fast posledným
vývojovým stupňom v technológii xDSL a s ich implementáciou do prístupovej
telekomunikačnej siete sa počíta aj v koncepciách sietí FTTx.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list