Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Moderné TV štandardy
Autor: Pavol Podhradský, Peter Trúchly
Tento modul poskytuje krátky prehľad koncepcie analógovej a digitálnej televízie. V súčasnosti
sú evolučné trendy v oblasti vysielania TV sústredené na novú integráciu vysielacích systémov
a infraštruktúr IP IKT. Hlavným úmyslom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť prehľad
štandardov pre systémy DVB (vysielanie digitálnej televízie) ako aj štandardov pre systém
HbbTV (hybridné širokopásmové televízne vysielanie).
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list