Modul

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Identifikace uživatelů
Autor: Renata Rybárová, Juraj Kačur, Ondrej Lábaj, Gregor Rozinaj
Prekladateľ: Pavel Bezpalec
Identifikace uživatele, autorizace a autentifikace zabezpečují, že k systému budou mít přístup
jen oprávnění uživatelé a akceptují se jen příkazy, které budou autorizované. Identifikace
hovořícího má za cíl základní identifikaci možných uživatelů začleněných do databáze systému.
Tato funkce může být vhodná pro úlohy vycházející z identifikace, jako např. aktivace osobního
profilu. Detekce tváře může poskytnout bezpečnější identifikaci založenou na tváři uživatele,
která poskytuje více charakteristických prvků. Ty mohou být použité na parametrizaci
v porovnání s hlasovou identifikací. Navíc, rozpoznávání 3D tváře ještě více rozšiřuje možnosti
extrakce příznaků pro přesnější identifikaci v rámci skupiny uživatelů. Může být proto použitá
pro vysoký stupeň autentifikace (a autorizace) pro nejnáročnější aplikace (např. přihlášení se
do banky atd.).
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list