Modul

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Sítě budoucnosti - SDN a NFV
Autor: Pavol Podhradský, Pavol Helebrandt, Tomáš Halagan, Ivan Drozd
Prekladateľ: Michal Lucki
Současný Internet je založen na internetovém protokolu, který vznikl před více než 40 lety pro
určitý druh služeb. Během desetiletí nabyl Internet obrovské rozměry; nepočítalo se také
s novými aplikacemi jako je webové plynulé stahování videa, sdílení souborů, které zásadním
způsobem změnily charakter internetového provozu. Infrastruktura Internetu se vyvíjela při
nových technologiích od pevných optických k bezdrátovým sítím. Nové aplikace a služby,
technologie, stupeň a variabilita zařízení koncových uživatelů vyžadují flexibilní řešení.
Nejmodernějším řešením se zdá být propojení programově a softwarově definovaných sítí
a virtualizace síťových služeb. Tento modul se soustřeďuje hlavně na tyto technologie pro
Internet budoucnosti, ale také prezentuje přehled sítí příští generace.
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list