Modul

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Moderní datová rozhraní
Author(en): Ivan Pravda
Nová verze rozhraní USB 3.0, jejíž standardy byly vydány v listopadu 2008, doznala oproti
předchozí verzi (2.0) značných vylepšení. Hlavními přednostmi nového rozhraní jsou vysoká
rychlost až 5 Gbit/s, rozšířené možnosti řízení spotřeby sběrnice a zpětná kompatibilita
s předchozími verzemi. Velmi perspektivním a konkurence schopným rozhraním se
v současnosti jeví technologie Thunderbolt, kombinující vlastnosti rozhraní PCI-Express
a Display Port. Zajímavé je srovnání právě s rozhraním USB 3.0.
Sprache: Tschechisch
FREE