Modul

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vysokorychlostní přístup k Internetu
Autor: Ivan Pravda
Přípojky VDSL2 a G.fast jsou koncipovány pro poskytování nových služeb prostřednictvím
metalických symetrických párů a optických vláken v přístupové telekomunikační síti. Přípojky
VDSL2 navazují na starší typy přípojek ADSL a přinášejí koncovému účastníkovi vyšší
přenosové rychlosti. Navíc dovolují optimalizovat i symetrii přenosových rychlostí pro
sestupný a vzestupný směr. V dnešní době jsou přípojky VDSL2 a G.fast posledním
vývojovým stupněm v technologii xDSL a s jejich implementací do přístupové
telekomunikační sítě se počítá i v konceptech sítí FTTx.
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list