Modul

Projekt
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Optické systémy a siete
Autor: Michal Lucki
Prekladateľ: Ján Dúha
Tento výučbový materiál popisuje optické siete – optické prístupové siete, technológie FTTx,
aktívne a pasívne optické siete, optické systémy s vlnovým multiplexovaním - DWDM
a CWDM. Uvádza základné parametre a pracovné režimy optických sietí, vrátane problematiky
údržby siete (OTDR, zváranie) a obnovy signálu (EDFA, SOA, Ramanov zosilňovač,
potlačenie disperzie).
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list