Modul

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Optoelektronika, fotonika a senzory
Autor: Santiago Silvestre
Prekladateľ: Michal Lucki
Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou
představeny základní pojmy týkající se přenosu optického záření. Fyzikální mechanismy
vztahující se k problematice optoelektronických součástek jsou popsány ve čtvrté kapitole.
Hlavní optoelektronické prvky jsou uvedeny v páté kapitole. Kapitoly 6. a 7. popisují principy
optických komunikací a hlavní aplikace optoelektroniky.
Jazyk: česky
ZDARMA
Výučbový materiál
Pracovný list